برچسب: مغز

 • مغز گوساله
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم