برچسب: مغز

 • مغز گوساله
  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۲۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم