برچسب: مخصوص

 • استیک مرغ مخصوص
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک بوقلمون مخصوص
  ۱۸۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان