برچسب: قلم گوسفند

قلم گوسفند
  • قلم گوسفندی پلویی
    ۲۳۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم