برچسب: قلم گوسفند

قلم گوسفند
  • قلم گوسفندی پلویی
    ۶۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم