برچسب: فیله کبابی

فیله کبابی
  • فيله کبابی گوساله
    ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم