برچسب: فیله استیکماهی قزل آلا

فیله استیکماهی قزل آلا
  • فیله استیک ماهی قزل آلا
    ۱۴۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم