برچسب: فیله استیکماهی قزل آلا

فیله استیکماهی قزل آلا
  • فیله استیک ماهی قزل آلا
    ۴۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم