برچسب: شنیسل قزل

شنیسل قزل
  • شنیسل ماهی قزل آلا
    ۳۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم