برچسب: شنیسل قزل

شنیسل قزل
  • شنیسل ماهی قزل آلا
    ۳۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم