برچسب: ران، گوشت سفید، مرغ، مغز

ران، گوشت سفید، مرغ، مغز
  • مغز ران مرغ
    ۹۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم