برچسب: راسته

  • راسته گوساله
    ۷۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • راسته کبابی گوساله
    ۷۸۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم