برچسب: راسته

  • راسته گوساله
    ۷۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • راسته کبابی گوساله
    ۸۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم