برچسب: راسته

  • راسته گوساله
    ۲۹۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • راسته کبابی گوساله
    ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
    کیلوگرم