برچسب: ترش

 • جوجه کباب ترش
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۹۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم