برچسب: ترش

 • جوجه کباب ترش
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۱۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بال مرغ تند و ترش
  ۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله کباب ترش
  ۴۴۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم