برچسب: بلغاری

بلغاری
  • کباب بلغاری
    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم