برچسب: استیک

  • استیک بوقلمون مخصوص
    ۱۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • استیک مرغ مخصوص
    ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم