برچسب: استیک

  • استیک شیر ماهی شوید
    ۳۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • استيک ماهی سالمون نروژی
    ۷۱۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم