برچسب: استیک

  • فیله استیک رول با پنیر
    ۳۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • پارت استیک
    ۳۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم