برچسب: استیک ویژه گوشت

استیک ویژه گوشت
  • فیله استیک ویژه
    ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم