برچسب: استیک ویژه گوشت

استیک ویژه گوشت
  • فیله استیک ویژه
    ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم