برچسب: استراگانف

استراگانف
  • چیکن استراگانف
    ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم