دسته بندی: میگو فرآوری

 • دریازاد میگو سوخاری
  ۱۳۴,۰۰۰ تومان
 • میگو با سس بنیه
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شنیسل میگو
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • میگو کبابی
  میگو کبابی
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم