• برنج قهو ه ای (1 کیلو)
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • آرد بنیه 500 گرمی
  ۲۵,۷۰۰ تومان
 • آرد سوخاری تند پانکو
  ۷,۵۰۰ تومان
 • قارچ فشند صدفی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • پیاز داغ خانگی تانیش
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • جوانه ماش راوک
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • قارچ ملارد 400 گرمی
  ۲۱,۸۰۰ تومان
 • سبزی قورمه سرخ شده کلبه سبز
  ۷۲,۰۰۰ تومان
 • برنج دم سیاه
  ۶۲,۱۰۰ تومان
 • تخم بلدرچين
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • شنيسل قارچ
  ۵۲,۰۰۰ تومان