میگو

  • شاه میگو با پوست

   ۲۰۹,۰۰۰ تومان
   (0s)
   #10175
   instock

  • شنیسل میگو

   ۱۵۰,۰۰۰ تومان
   (0s)
   #10125
   instock

   این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

  • میگو متوسط

   ۱۸۰,۰۰۰ تومان
   (0s)
   #10179
   instock

   این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

  • میگو با سس بنیه

   ۱۵۰,۰۰۰ تومان
   (0s)
   #10176
   instock

   این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

  بالا